Йаз бир Хикайе

сана олан бақышларымда гөрүлен сыр пердеси ачылажақ бұ гүн ве бен сени билирим ве бен сени қонұшұрұм жаным… дұйгұлар сел олұр қаплайажақ һавайы дүшлеримиз… сениң ичин ачажақ түм чичеклер… бен исе не йапайым сана бақып бақып йанайым

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir