بکا گل دیدی اوزاقدن آکلامه‌دم یاقیندن

بکا گل دیدی اوزاقدن و یاقین اولمق أوزره یاناشدم اوکا بردن. باقدی گوز چکمه‌دن بندن بکا طوغرى‌جه.. نه بیله‌یم اونده بکا قارشی خالص بر نیت ایچينده یوغرولان دوشلر بیریکه‌جکنی، منجم‌ می اولدم آنیدن!؟ بکا گل دیدی بن ده گلدم لا سؤالا… مکر بکا گل دیمش، کندینه ایمش نه وار ایسه هر شيئ.. بن فاعلمشم او ایسه مفعول… فعلمز ایمش عشق، نه صفوت جهانمشم ده خبرم یوقمش.. عشق عاشق معشوقا نه ياپایم شیمدی بن؟!

بکا گل دیدی و بن ده اوکا گیتدم… صحیحدن..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir