Sevmek İyileştirir..

Kalp evrilip çevrilemez, bir düzene sokulamaz. İstesen de bir kalpte yer alabilirsin istemesen de.

Kimi zaman bir kalbe girdiğinden bile habersizken kimi zamansa aldığından habersizdir karşı taraf.

Çetrefilli gibi görünüyor olsa da aslında olağan bir şeydir bu eylem kalp için. Kalp sadece sever…

Başka bir eyleme aklı ermez ya da gücünü başka işlere harcamamak için görmezden gelir.

Kalp sever, kimi zaman anne olur sever, kimi zaman yar olur yareni sever, kimi zaman çocuk olur sever, kimi zamansa; taşı, toprağı,havayı,suyu sever.

Ama yalnızca sever, çıkarsızdır sevgisi koşullamalar yoktur.

Ayrılıklar,acılar sevmeye dahil değildir der; sever. Acılar sevmesine tekrar sevmesine mani değildir kalbin.

Hani der ya Necip Fazıl:

“Seni dağladılar değil mi kalbim

Her yanın içi su dolu kabarcık

Bulunmaz bu halden anlar bir ilim

Akıl yırtık çuval,sökük dağarcık

Sensin gökten gelen oklara hedef

Oyası ateşle işlenen gergef

Çekme üç beş günlük dünyaya esef

Dayan kalbim üç beş nefes kadarcık.”

Şimdi yokla kalbini ve arındır sevgiden başka her ne varsa. Ki rahata ersin kalbin. Sonra derin bir nefes al,hisset yaşadığını ve bırak…

Bıraktığın nefesinle birlikte geriye kalan tek şey sevgi olsun kalbinde.

Ve korkma!.. Sevgi iyileştir

2 thoughts on “Sevmek İyileştirir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir