Rû’yet-i Teâmmuk ul-Uyun

Lâ ki, lâ a’lemu cihan u arz u semâ

Tâ ki, tevellüd-ü ülâ vel ba’dehu ilâ en-nihâ

Hâ ki, hâ huve gaybiyyi lem uhassil ve len âhizha

Ya ki, Ya rabbe s-semâvati ve l-ardi ve cemi’ina

Mâ ki, mâ lehâ hulikat ul-âlâ ve l-hukima…

 

Müteallak eyledi şol cihana hakim-i mutlak,

Tealluk eyledi her câna hikmet u rahmet,

Ta’lik-i meveddetine kıldı ıtlak,

Summe kale; halektu min â’lak…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir